Crafting to Connect

Boeken

crafting to connect

Praktijkboek relationeel werken in zorg en welzijn.

Het KEUVEL-kader als  leidraad.

Greet Demesmaeker – 2023 – uitgeverij Coutinho
Enkele reviews:
‘Mooi boek, barmhartig en overstijgend!’
‘De schrijfstijl is open, je wordt als lezer direct aangesproken, dit leidt ertoe dat je geïnteresseerd blijft lezen.’
‘Het is nog steeds noodzakelijk om aandacht te besteden hoe om te gaan met kwetsbare cliënten.’
‘Heel mooi boek, helder en praktisch.’

‘Het boek ziet er mooi uit en de balans tussen (leesbare en begrijpelijke) theoretische kaders en (functionele voorbeelden van de) praktijk spreekt mij aan. Als interactieonderzoeker staat voor mij de dialoog centraal in alles wat met leren en (relatie) ontwikkelen te maken heeft. Het is prachtig dat die dialoog, o.a. vanuit het voor mij onbekende KEUVEL-kader zo naar voren komt. Die dialoog wordt  adequaat besproken vanuit pedagogisch (relatie, presentie) en communicatief perspectief.’

Crafting to Connect

Dansen met mezelf. Eenzaamheid bij mensen met een onzichtbare kwetsbaarheid

Greet Demesmaeker – 2021 – Gompel & Svacina

Crafting to Connect

Veranderd leven – Veranderd netwerk – Veranderde krachten

Over samenwerken met het netwerk en het krachtenperspectief als handelingskader bij personen met NAH

Greet Demesmaeker – 2020 – Sig vzw

Publicaties

Keuvelend een band smeden met je cliënt: ‘Je bent eerst mens, dan pas hulpverlener’

Greet Demesmaeker – 2022 – Sociaal.net

Het KEUVEL-kader. Een leidraad en pleidooi voor nabijheid in een persoonlijk-professionele relatie

Greet Demesmaeker – 2022 – SIGnaal Digitaal

Persoonlijke assistent: dienaar of compagnon?

Demesmaeker, G. & Van Dingenen G. – 2021 – Sociaal.net

Interview Radio 2: Thema eenzaamheid

Op 7 januari 2021 werd ik door Radio 2 geïnterviewd over het thema eenzaamheid. Beluister hier de audiotape.

Interview met Greet Demesmaeker – 2021 – Radio 2

Interview: Gespecialiseerde hulpverlening blijft slappe kost als je de vertrouwensrelatie links laat liggen

Interview met Greet Demesmaeker – 2020 – Sociaal.net

Aandacht voor de occasionele mantelzorgers van thuiswonende volwassenen met een niet aangeboren hersenletsel

Demesmaeker, G. & Pazmany, E. – 2020 – Signaal, 111, 16-30

Maatschappelijke tendensen en beleidsveranderingen in het ortho(ped)agogisch werkveld. Impact op de taakinvulling van de hulpverlener, het aanwervingsbeleid en de personeelsformatie

Pazmany, E., Demesmaeker, G. & Verreyken, S. – 2019 – AP Hogeschool

We weten te weinig over occasionele mantelzorgers

Demesmaeker, G. & Pazmany, E. – 2019 – Sociaal.net

Uitdagingen voor het professioneel handelen in de ontwikkeling van ‘community care’

Demesmaeker, G. & Van Tongel, W. – 2014 – In De Vos, K., Grymonprez, H., Kerger, D., Roets, G., Roose, R. & Verstraete P. (red.), cahier Integrale jeugdhulp: vermaatschappelijking van de zorg (pp.23-49).Gent: Politea.