Crafting to Connect

Rouw- en verliesconsulent

Herinneren is een vorm van ontmoeten – Kahlil Gibran

Als rouw- en verliesconsulent ondersteun ik jou in jouw rouwproces bij het verlies van een dierbare of bij het verlies van jouw eigen vroegere leven (chronische rouw). Rouw wordt in brede zin geïnterpreteerd, rouwen komt immers ook voor bij bvb. een scheiding of een verhuizing.

Naast de verliesdimensie wordt ruim aandacht besteed aan de hersteldimensie: hoe kan de rouw verweven worden in jouw huidige en verdere leven.

Ook hier heb ik bijzondere aandacht voor mensen in een kwetsbare positie. Denk maar aan iemand die door een beroerte is getroffen, of een ongeval heeft gehad, waardoor hij te maken heeft met een veranderd leven: . Niets is meer zoals voorheen. De gevolgen zijn voor iedereen anders. Toch is er één overeenkomst: het zet jouw leven op zijn kop.

Als getroffene kamp je met blijvende verlieservaringen, wat ook de naaste treft. Je rouwt over wat niet meer kan en wat ook nooit meer zal zijn. Dagelijks word je hiermee geconfronteerd: een blijvend verlies van kunnen, van willen, van hoe het vroeger was en niet meer zal zijn. We spreken dan van chronische rouw of levend verlies. Deze vorm van blijvende rouw is nog te weinig gekend en erkend in onze samenleving en je stuit vaak op onbegrip van de omgeving. Hoe vaak krijg je niet te horen als getroffene: ‘wees blij dat je nog leeft!’, of als naaste: ‘wees blij dat hij/zij er nog is!’.

Samen met jou sta ik stil bij de impact van het gebeurde, hoe jij er zelf mee omgaat en welke steun je mag verwachten van de omgeving bij het omgaan met dit ‘traag treuren’.